Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 299, 16 noiembrie 2007