Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 337, 21 decembrie 2010