Menettelyn aloittaminen (Asia M.9938 — Kingspan Group/Trimo) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 133/02