Walzstahl-Vereinigung și Thyssen/Comisia TITJUR Hotărârea Curții din data de 21 februarie 1984. # Walzstahl-Vereinigung și Thyssen Aktiengesellschaft împotriva Comisiei Comunităților Europene. # CECO. # Cauze conexate 140, 146, 221 și 226/82.