Întrebare scrisă E-001047/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) adresată Comisiei. Debitul râului Ebro