Europaparlamentets resolution av den 13 november 2014 om fredsprocessen i Nordirland (2014/2906(RSP))