Rezolucija Europskog parlamenta od 13. studenoga 2014. o mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj (2014/2906(RSP))