Europa-Parlamentets beslutning af 13. november 2014 om fredsprocessen i Nordirland (2014/2906(RSP))