Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2014 г. относно мирния процес в Северна Ирландия (2014/2906(RSP))