Informațiile care urmează sunt aduse la cunoștința următorilor – ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, PARTIDUL COMUNIST DIN FILIPINE, inclusiv NOUA ARMATĂ POPULARĂ – NAP, Filipine, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Armata de Eliberare Națională), SENDERO LUMINOSO – SL (Calea Luminoasă), persoane și grupuri incluse pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului [a se vedea anexele la Decizia (PESC) 2019/1341 a Consiliului și la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1337 al Consiliului]2019/C 382/03