Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi seuraaville: ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, FILIPPIINIEN KOMMUNISTINEN PUOLUE, mukaan lukien UUSI KANSANARMEIJA (NEW PEOPLE’S ARMY, NPA), Filippiinit, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Kansallinen vapautusarmeija) ja SENDERO LUMINOSO – SL (Loistava polku) jotka on merkitty niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa sekä tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2580/2001 (ks. neuvoston päätöksen (YUTP) 2019/1341 ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1337 liitteet)2019/C 382/03