Alljärgnev teave tehakse teatavaks järgmistele isikutele ja rühmitustele: ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES, sealhulgas NEW PEOPLES ARMY- NPA (Uus Rahvaarmee), Philippines, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Rahvuslik Vabastusarmee), SENDERO LUMINOSO – SL (Särav Tee), kes on kantud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4 ning nõukogu määrust (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) (vt nõukogu otsuse (ÜVJP) 2019/1341 ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2019/1337 lisa)2019/C 382/03