asia C-291/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel București — Romania) — Grup Servicii Petroliere SA v. Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor ja Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 148 artiklan a ja c alakohta — Kansainvälisen liikenteen vapautukset — Merellä käytettävien jackup-porauslauttojen luovutus — Käsite ”avomeriliikenteeseen käytettävät vesialukset” — Soveltamisala)