Zadeva T-120/19: Tožba, vložena 20. februarja 2019 – Numbi/Svet