Concluziile avocatului general Roemer prezentate la data de28 aprilie 1971. # Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH împotriva Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Oberlandesgericht Hamburg - Germania. # Cauza 78-70. Deutsche Grammophon Gesellschaft TITJUR