Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 239, 2010. gada 10. septembris