Concluziile avocatului general VerLoren van Themaat prezentate la data de 30 mai 1984.