Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 77, 2011