Concluziile avocatului general Cruz Vilaça prezentate la data de12 noiembrie 1987.