Întrebare scrisă P-001454/11 Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) adresată Comisiei. Inițiativa europeană privind materiile prime