Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 89, 9 april 1993