De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 195, 16. juli 1987