Kommissionens forordning (EØF) nr. 3521/87 af 24. november 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 518/79 om registrering af eksport af komplette industrielle anlæg i forbindelse med statistik over Fællesskabets udenrigshandel og over samhandelen mellem dets medlemsstater