Ανακοίνωση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 379 της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας