Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de21 iunie 1979.