Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 139, 6. toukokuuta 1997