YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS, 15 päivänä tammikuuta 1999, asiassa T-131/96, RWE Energie Aktiengesellschaft vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (Lausunnon antaminen raukeaa)