Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 176, 1 juli 1986