De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 176, 1. juli 1986