Administratieve controles ter vereenvoudiging van de interne procedures van de diensten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen