Revision af administrative procedurer med henblik på en forenkling af de interne procedurer i EF-Kommissionens tjenestegrene