Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 260, 2013. gada 7. septembris