86/318/EØF: Kommissionens beslutning af 19. juni 1986 om ændringer af de foranstaltninger, som Danmark har truffet med hensyn til læggekartofler for at beskytte sig imod indslæbning af Corynebacterium sepedonicum (Kun den danske udgave er autentisk)