Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 226, 30 lipiec 2011