Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 226, 2011. július 30