Úřední věstník Evropské unie, C 226, 30. červenec 2011