Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1400/89 της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 1989 περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή μελιτζανών καταγωγής Ισπανίας (εκτός των Καναρίων Νήσων)