Kommissionens forordning (EØF) nr. 3320/89 af 3. november 1989 om indstilling af fiskeri efter makrel fra fartøjer, som fører en medlemsstats flag