Uredba Komisije (EGS) št. 616/72 z dne 27. marca 1972 o podrobnih pravilih za uporabo izvoznih nadomestil in prelevmanov za oljčno olje