Nariadenie Komisie (EHS) č. 616/72 z 27. marca 1972 o podrobných pravidlách na uplatňovanie vývozných náhrad a poplatkov za olivový olej