Ir-Regolament (KEE) Nru 616/72 tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Marzu, 1972 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ rimborż ta’ l-esportazzjoni u imposti fuq żejt taż-żebbuġa