Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2025/87 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 1987 περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα έτοιμα ενδύματα, εξωτερικά, προϊόντα της κατηγορίας 7 (κωδικός 40.0070), τα ενδύματα εξωτερικά, προϊόντα της κατηγορίας 26 (κωδικός 40.0260), τα κοστούμια, ταγιέρ και σύνολα για τις γυναίκες, προϊόντα της κατηγορίας 74 (κωδικός 40.0740), καταγωγής Βραζιλίας, δικαιούχου των προβλεπομένων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων