Rådets forordning (EØF) nr. 3158/85 af 11. november 1985 om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for natursilke, usnoet eller kun svagt snoet, henhørende under pos. 50.02 i den fælles toldtarif (1986)