Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 271, 07 ta' Ottubru 2010