Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 76, 19. maaliskuuta 1999