Europeiska unionens officiella tidning, L 274, 15 oktober 2008