Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 274, 15 ta' Ottubru 2008