Úřední věstník Evropské unie, L 274, 15. říjen 2008