Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 93, 13. huhtikuuta 2000