Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 324, 12. marraskuuta 1999